Kardio fitnes

Ishodi učenja:

  • Definiranje pod-komponenti kardio fitnesa, tipovi testa vježbanja i kontinuum kardio fitnesa
  • objašnjavanje smjernica i normi mjerenja kardio fitnesa i testa za procjenu razine kardio fitnesa (VO2max mjerenje: hodanje, trčanje, test s biciklom, step test)
  • demonstracija testa za kardio fitnes