O projektu

Projekt nudi cjelovito rješenje za unapređenje i proširenje ponude visokokvalitetnih vještina i kompetencija. Kroz razvoj četiri komplementarna međusektorska rješenja projekt stvara nove i inovativne obrazovne programe koji su u skladu s potrebama tržišta rada te širim društveno-ekonomskim potrebama. Kroz razvoj međusektorskih obrazovnih programa dostupnih putem visoke inovativne i interaktivne web platforme, projekt stvara otvoren i inovativan obrazovni program ugrađen u digitalno doba.

Prvo će se razviti međusektorski kurikulumi za provedbu zdravstveno orijentirane fizičke aktivnosti za liječnike i fitnes stručnjake. Na taj način će projekt razviti standarde (ishode učenja i kvalifikacije) za potpuno novo zanimanje – zdravstveni fitnes profesionalac (stručnjak za zdravstveno usmjerenu fizičku aktivnost) i stvoriti dodatne specijalizacije za liječnike koji će pružiti nove mogućnosti za njihov profesionalni razvoj. To će se stvoriti suradnju između zdravstvenog / medicinskog i fitnes sektora u razvoju novih obrazovnih programa koji obuhvaćaju oba područja. Aktivnost ima dodatnu vrijednost u smislu omogućavanja stručnjacima koji rade na fitnesu za rad s osobama s invaliditetom i drugim posebnim potrebama.

Nadalje, razvit će se niz obrazovnih materijala i alata koji će biti dostupni na  novoj interaktivnoj web platformi koja će se razviti u okviru projekta omogućavajući lakši pristup obrazovanju. Temeljem novo razvijenih kurikuluma, partneri će zajednički razvijati e-module, materijale za učenje i informiranje te alate za odrasle polaznike nudeći nove oblike otvorenog i fleksibilnog učenja, virtualnu mobilnost i bolje iskorištavanje informacijsko komunikacijskih potencijala u obrazovne svrhe. Nova web platforma poticati će fleksibilnije i kreativnije načine učenja i omogućiti dosezanje sve većeg broja odraslih polaznika, stručnjaka i ostalih zainteresiranih grupa.

Projekt će razviti standarde za implementaciju zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u fitnes i sportskim centrima. Cilj je stvoriti komplet standarda kvalitete koje fitnes i sportski centri moraju ispuniti da bi mogli izvoditi programe za zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnost. S jedne strane, to će omogućiti stratešku suradnju između pružatelja usluga obrazovanja odraslih i tržišta rada / poslodavaca (fitnes i sportskih centara) jer će novo obrazovani zdravstveni fitnes stručnjaci  imati izravnu vezu s poslodavcima kojima će njihova stručnost biti potrebna. S druge strane, certificirani fitnes i sportski centri s oznakom kvalitete činit će ljude sigurnijima da se pridruže njihovim programima kako bi poboljšali ili održali svoje zdravlje vježbanjem prilagođenim vlastitim specifičnim potrebama i uvjetima koje će nadgledati educirani stručnjaci.

Naposljetku, partnerstvo će razviti strateški plan s preporukama za provedbu zdravstveno orijentiranog obrazovanja za fizičku aktivnost i standardizaciju na nacionalnoj razini i razini Europske unije koji će biti predstavljen donositeljima odluka i relevantnim dionicima poput EuropeActive i relevantnim nacionalnim ministarstvima i udruženjima.

Cilj strateškog plana je olakšati prepoznavanje i certificiranje vještina i kompetencija stručnjaka za zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnosti uspoređujući ih s europskim i nacionalnih okvirima kvalifikacija, povećati akreditaciju programa i uspostaviti jedinstvene standarde u provedbi zdravstveno usmjerene fizičke aktivnosti. To će pridonijeti poboljšanju kvalitete i značaju obrazovnih programa te pružanju inovativnih i standardiziranih načina vrednovanja i povećanju mobilnosti radnika.


Kroz aktivnosti širenja i web platformu, projekt doprinosi boljim ishodima učenja novih programa kao i širenju korištenja otvorenog i inovativnog obrazovanja, radnih metoda i resursa za edukatore i polaznike u sektoru medicine, zdravlja i fitnessa. Projekt uključuje sinergiju između obrazovanja i prakse, digitalizaciju kvalitetnih sadržaja učenja i promiče korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija kao pokretača za sistemske promjene kako bi se povećala kvaliteta i relevantnost edukacije odraslih. 

 

Intelektualni rezultati:

 1. Kurikulumi za fitnes i zdravstvene stručnjake
  1. Fitness Index za zdravstvene stručnjake
  2. Fitness Index Operater
 2.  Online edukacijska platforma
  1. Online edukacija za fitness profesionalce
  2. Online education za zdravstvene stručnjake
 3. Fitness index standardi kvalitete
 4. Strateški plan sa preporukama za implementaciju ZUV-a programa