O projektu

Projekt nudi cjelovito rješenje za unapređenje i proširenje ponude visokokvalitetnih vještina i kompetencija. Kroz razvoj četiri komplementarna međusektorska rješenja projekt stvara nove i inovativne obrazovne programe koji su u skladu s potrebama tržišta rada te širim društveno-ekonomskim potrebama. Kroz razvoj međusektorskih obrazovnih programa dostupnih putem visoke inovativne i interaktivne web platforme, projekt stvara otvoren i inovativan obrazovni program ugrađen u digitalno doba.

Prvo će se razviti međusektorski kurikulumi za provedbu zdravstveno orijentirane fizičke aktivnosti za liječnike i fitnes stručnjake. Na taj način će projekt razviti standarde (ishode učenja i kvalifikacije) za potpuno novo zanimanje – zdravstveni fitnes profesionalac (stručnjak za zdravstveno usmjerenu fizičku aktivnost) i stvoriti dodatne specijalizacije za liječnike koji će pružiti nove mogućnosti za njihov profesionalni razvoj. To će se stvoriti suradnju između zdravstvenog / medicinskog i fitnes sektora u razvoju novih obrazovnih programa koji obuhvaćaju oba područja. Aktivnost ima dodatnu vrijednost u smislu omogućavanja stručnjacima koji rade na fitnesu za rad s osobama s invaliditetom i drugim posebnim potrebama.

Nadalje, razvit će se niz obrazovnih materijala i alata koji će biti dostupni na  novoj interaktivnoj web platformi koja će se razviti u okviru projekta omogućavajući lakši pristup obrazovanju. Temeljem novo razvijenih kurikuluma, partneri će zajednički razvijati e-module, materijale za učenje i informiranje te alate za odrasle polaznike nudeći nove oblike otvorenog i fleksibilnog učenja, virtualnu mobilnost i bolje iskorištavanje informacijsko komunikacijskih potencijala u obrazovne svrhe. Nova web platforma poticati će fleksibilnije i kreativnije načine učenja i omogućiti dosezanje sve većeg broja odraslih polaznika, stručnjaka i ostalih zainteresiranih grupa.

Projekt će razviti standarde za implementaciju zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u fitnes i sportskim centrima. Cilj je stvoriti komplet standarda kvalitete koje fitnes i sportski centri moraju ispuniti da bi mogli izvoditi programe za zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnost. S jedne strane, to će omogućiti stratešku suradnju između pružatelja usluga obrazovanja odraslih i tržišta rada / poslodavaca (fitnes i sportskih centara) jer će novo obrazovani zdravstveni fitnes stručnjaci  imati izravnu vezu s poslodavcima kojima će njihova stručnost biti potrebna. S druge strane, certificirani fitnes i sportski centri s oznakom kvalitete činit će ljude sigurnijima da se pridruže njihovim programima kako bi poboljšali ili održali svoje zdravlje vježbanjem prilagođenim vlastitim specifičnim potrebama i uvjetima koje će nadgledati educirani stručnjaci.

Naposljetku, partnerstvo će razviti strateški plan s preporukama za provedbu zdravstveno orijentiranog obrazovanja za fizičku aktivnost i standardizaciju na nacionalnoj razini i razini Europske unije koji će biti predstavljen donositeljima odluka i relevantnim dionicima poput EuropeActive i relevantnim nacionalnim ministarstvima i udruženjima.

Cilj strateškog plana je olakšati prepoznavanje i certificiranje vještina i kompetencija stručnjaka za zdravstveno usmjerenu tjelesnu aktivnosti uspoređujući ih s europskim i nacionalnih okvirima kvalifikacija, povećati akreditaciju programa i uspostaviti jedinstvene standarde u provedbi zdravstveno usmjerene fizičke aktivnosti. To će pridonijeti poboljšanju kvalitete i značaju obrazovnih programa te pružanju inovativnih i standardiziranih načina vrednovanja i povećanju mobilnosti radnika.


Kroz aktivnosti širenja i web platformu, projekt doprinosi boljim ishodima učenja novih programa kao i širenju korištenja otvorenog i inovativnog obrazovanja, radnih metoda i resursa za edukatore i polaznike u sektoru medicine, zdravlja i fitnessa. Projekt uključuje sinergiju između obrazovanja i prakse, digitalizaciju kvalitetnih sadržaja učenja i promiče korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija kao pokretača za sistemske promjene kako bi se povećala kvaliteta i relevantnost edukacije odraslih. 

Vremenska linija projekta