Izvještaj i smjernice za kardio fitnes

Izvještaj i smjernice za kardio fitnes

Nakon završetka kardio procjene, rezultate treba prezentirati klijentu. Da bi se maksimiziralo klijentovo razumijevanje kardiofitnes testiranja, pojedinačni se podaci VO2max često uspoređuju s utvrđenim kriterijima i normativnim standardima. Standardi na koje se odnosi kriterij klasificiraju ispitanike u kategorije poput “izvrsno” ili “potrebno poboljšanje”, na temelju vanjskih kriterija. Suprotno tome, normativni standardi daju postotke od podataka prikupljenih unutar određene populacije. Trener može koristiti bilo koju vrstu standarda prilikom tumačenja podataka i možda će vam biti korisno prezentirati podatke klijentima koristeći obje vrste standarda, jer jedan može imati veći utjecaj na klijenta obzirom na perspektivu. Treba pripaziti kada se koriste normativni standardi kako bi se osiguralo da su populacija klijenata i populacija normativnih standarda slične. Ako postoje razlike u populaciji, normativni podaci nisu prikladni za usporedbu.

U tablici su rezultati razina kardio fitnessa po spolu i dobi.

Ti su standardi, međutim, otvoreni za subjektivnu interpretaciju, a među stručnjacima postoji neslaganje oko toga što ti rezultati doista znače kada se koriste za interpretaciju.
Normativni standardi (norme) temelje se na prethodnim izvedbama slične skupine pojedinaca. Norme uspoređuju kako se naš ispitanik ponašao u usporedbi s drugim sličnim pojedincima, a podaci su prikazani koristeći postotne vrijednosti kako bi se pomoglo u utvrđivanju razine fitnesa. Evaluacijske odluke o zdravstvenoj povezanosti ispitanika mogu se temeljiti na standardima koji se odnose na kriterij ili na normativnim standardima.

Ocjena 1 do 3:
Niska razina kardio fitnessa
Pokazalo se da su niske razine kardio fitnesa neovisni prediktor kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti svih uzroka. Trener bi trebao razgovarati o ovom odnosu s klijentima, jer može dati dodatni smisao rezultatima ispitivanja i pomoći motivirati klijente da poboljšaju svoj kardio fitnes. Preporučujemo sudjelovanje u aktivnostima slabijeg intenziteta sve dok vježbač ne dostigne višu razinu kardio fitnesa. Nakon što je klijentu odobrena za intenzivna aktivnost, poželjno je vježbanje pod izravnim nadzorom kvalificiranog instruktora fitnesa. Ovo će pomoći da optimiziraju zdravstvene koristi tjelesne aktivnosti i smanje rizik.

Ocjena 3 do 4,5:
Srednja razina kardio fitnessa
Ovaj rezultat predstavlja većinu stanovništva i u fazi je napretka kardio fitnesa, što znači da bi se trebali više usredotočiti na njegov razvoj u programiranju treninga.

Ocjena 4,5 do 5:
Kardio fitnes na visokoj razini
Ova je osoba spremna na više tjelesne aktivnosti te bi svoje ciljeve mogli nadograditi nekim sportskim izvedbama poput završetka maratona, povećanja anaerobne izdržljivosti ili su možda zadovoljni s postiznjem te razine. Mogu staviti naglasak na nekou drugu fitnes komponentu uz održavanje visoke razine kardio fitnesa s malim volumenom i visokim intenzitetom kardio vježbi.

I maksimalni i submaksimalni testovi mogu se koristiti za procjenu u određenom trenutku kao i promjene razine kardio fitnesa koje su rezultat sudjelovanja u tjelesnoj aktivnosti. Viši VO2max, niža frekvencija srca pri određenom intenzitetu submaksimalne vježbe ili niža frekvencija srca u oporavku ukazuje na ukupno poboljšanje kardiofitnesa.
Metabolički proračuni mogu biti velika prednost za trenera. Trener može pomoću tih izračuna utvrditi potrošnju kalorija za klijente zainteresirane za kontrolu težine, te pomoći klijentima da dostignu dnevne i tjedne ciljeve vježbanja.

FITT-VP
Akronim FITT-VP (F = frekvencija, I = intenzitet, T = vrijeme ili trajanje,
T = vrsta ili način, V = volumen ili količina vježbanja, P = progresija ili
napredovanje) pruža okvir za uspostavu recepta za vježbanje
kod zdravih pojedinaca. S obzirom na široku lepezu fitnes razine
TRENER se može susresti….. princip FITT-VP može biti prilagođen da
zadovolji jedinstvene ciljeve i potrebe pojedinca.

Komponente FITT-VP principa za kardio fitnes prihvaćene su iz najnovijih preporuka ACSM-a. Treba slijediti preporuke za CRF utemeljene na dokazima po principu FITT-VP

Što zapamtiti
Procjena i propisivanje vježbanja je i umjetnost i znanost; trener bi trebao to shvatiti kao ozbiljnu odgovornost. Postoje brojna sredstva za procjenu kardiofitnesa kako bi se trener mogao sigurno prilagoditi širokom spektru klijenata. Također, FITT-VP princip pruža okvir propisivanja vježbanja koji dopušta velike individualne varijacije. Pravilna procjena i propisivanje vježbi mogu igrati značajnu ulogu u pomaganju pojedincima da započnu zadovoljavajući program vježbanja. Korištenje najprikladnijih tehnika procjene i propisivanja ograničava sve vrste rizika i pruža pojedincu čvrste temelje za početak njegove cjeloživotne tjelesne aktivnosti.