Izvještaj za Fitness index

Ishodi učenja:

  • Objasniti nužnost više protokola mjerenja
  • Opisati Fitness Index protokole