28. veljače, na webpotralu Pliva zdravlje predstavljen je projekt Fintess index. Također, najavljena je međunarodna konferencija na kojoj su se, uoči završetka projekta, predstavili mnogi hrvatski i međunarodni stručnjaci iz područja medicine, kineziologije i psihologije.

Portal Pliva zdravlje doprinos je edukaciji o zdravlju i promicanju zdravlja i zdravog načina života te je namijenjen općoj populaciji i medicinskim djelatnicima kao pomoć u radu s bolesnicima.