Protokoli mjerenja

Stigli smo do protokola za mjerenje! U ovoj lekciji ćemo sažeti stvari o kojima smo govorili kada smo spominjali testove u prethodnim modulima, objasniti potrebu za korištenje više protokola Fitness Index-a i opisati ih.

Na početku ćemo upotrijebiti poznati citat još jednom: „Ako ne mjerite – pogađate.“ U tome je opisana bit. Želimo izmjeriti ono što je važno (odnosno komponente zdravstvenog fitnesa) i želimo koristiti testove koji nam daju valjane i pouzdane rezultate.
Opisali smo u prošlim modulima pozadinu svakog testa i zašto tvrdimo da se ovi testovi mogu koristiti za adekvatno testiranje.
Standardizacija mjernog postupka vrlo je važna i podrazumijeva precizan opis svih postupaka i uvjeta u kojima se provodi mjerenje nekim mjernim instrumentom te načina bodovanja i vrednovanja dobivenih rezultata. Naime, svako mjerenje nastoji isključiti utjecaj mjerioca na rezultate mjerenja, odnosno teži objektivnosti. Stoga je standardizacija mjernog postupka bitan preduvjet objektivnosti mjerenja. Ona omogućava izjednačavanje svih uvjeta mjerenja za sve ispitanike. Postupak mjerenja smatra se objektivnim ako različiti mjerioci mjereći, iste ispitanike, dolaze do istih rezultata, a što se postiže pridržavanjem standardiziranog postupka mjerenja. Osim toga, na visoku razinu objektivnosti mjerenja utječe kompetentnost i uvježbanost ocjenjivača (znanje i iskustvo), stabilnost osobina ličnosti mjerioca, kriteriji i pravila mjerenja, svojstva testa (primjerice, objektivniji su testovi koji imaju jednoznačan ključ za ocjenjivanje, oni koji od ispitanika traže jednostavnije reakcije, u kojima se koristi suvremena tehnologija i sl.), budući da se tako može izbjeći utjecaj ocjenjivača na konačnu ocjenu.
U Fitness IndexTM protokolu postoje različiti testovi, možemo ih podijeliti u 3 kategorije:
1 – Pismeni test
2 – Mjerenje uz pomoć pomagala
3 – Procjena izvedbe
3.1. Pretežno kvantitativno
3.2. Pretežno kvalitativno

1. Pismeni test
Na primjer – Procjenu zdravstvenog rizika obavlja klijent samostalno, on treba (na papir ili utipkati u osobno računalo/mobitel) odgovore na pitanja o zdravstvenom stanju.
2. Mjerenje uz pomoć pomagala – podrazumijeva uporabu neke vrste dodatne opreme (na primjer, uređaja za bioelektričnu impedanciju ili centimetarsku vrpcu) za mjerenje sastava tijela ili izvedbe u određenim testovima (na primjer: štopericom i metronomom u kardio fitnesu).

I kao 3. – Procjena izvedbe
Procjenu izvedbe podijelili smo u dvije skupine.
3.1. Pretežno kvantitativno znači da je konačni rezultat pretežno kvantitativna mjera (na primjer broj sklekova), dok 3.2. – Pretežno kvalitativno – znači da fitnes profesionalac subjektivno procjenjuje pokret (na primjer rezultat u testu sijed-ustajanje) kako bi dao konačni rezultat funkcionalnosti.

Neki testovi, na primjer jednonožni izdržaj u čučnju uza zid, koriste kombinirane metode. U testu je potrebno imati mjerni uređaj (štopericu), kvantitativnu procjenu (rezultat je broj sekundi), ali i kvalitativnu procjenu (održavanje određenog položaja). Isto se može reći i za Dunaj step test u kardio fitnesu.

Testovi u protokolima Fitness Indexa
Procjena zdravstvenog statusa – ACSM-ov upitnik za procjenu rizika prije sudjelovanja, PAR-Q upitnik i ACSM-ov upitnik za procjenu relativnog rizika.

Vrsta testa – Pismeni test
Potrebna oprema – Tiskani testovi, papir i olovka ili obrazac s pitanjima za odgovaranje na osobnom računalu/mobitelu

Sastav tijela – Bioelektrična impedancija (eng. BIA), omjer opsega struka i kukova (eng. WHR) i indeks tjelesne mase (eng. BMI).
Vrsta ispitivanja – Mjerenje uz pomoć pomagala
Potrebna oprema – uređaj za bioelektričnu impedanciju, centimetarska vrpca, vaga, pomagalo za mjerenje visine, vlažne maramice (za čišćenje)

Mišićni fitnes
Sklek test
Vrsta testa – 3. Procjena izvedbe (3.1. Pretežno kvantitativno)
Potrebna oprema – prostirka
Jednonožni izdržaj u čučnju uza zid
Vrsta testa – 2. Mjerenje uz pomoć pomagala, 3. Procjena izvedbe (3.1. Pretežno kvantitativno)
Potrebna oprema – prostirka i štoperica

Funkcionalnost
Test sijed-ustajanje
Vrsta testa – 3. Procjena izvedbe (3.2. Pretežno kvalitativno)
Potrebna oprema – prostirka
FMS
Vrsta testa – 3. Procjena izvedbe (3.2. Pretežno kvalitativno)
Potrebna oprema – prostirka, FMS oprema za mjerenje

Kardio fitnes
Dunaj step test
Vrsta testa – 2. Mjerenje uz pomoć pomagala, 3. Procjena izvedbe (3.1. Pretežno kvantitativno)
Potrebna oprema – štoperica, metronom, monitor srčane frekvencije (na izbor), klupa (41 ili 20 cm)

Test trčanja / hodanja na ergometru
Vrsta ispitivanja – 2. Mjerenje uz pomoć pomagala, 3. Procjena izvedbe (3.1. Pretežno kvantitativno)
Potrebna oprema – štoperica, monitor srčane frekvencije (na izbor), ergometar za trčanje

Sada kada smo vidjeli testove, uklopimo ih u protokole.
U konačnici imamo 3 protokola: standardni, grupni i napredni protokol.

Kada su u pitanju testovi koji se koriste, standardni i grupni protokol su isti – razlika je u organizaciji testiranja. Oba protokola bit će opisana u zasebnim lekcijama.
S druge strane, postoji i napredni protokol.
Ovaj protokol neće biti opisan u zasebnoj lekciji jer se ovi testovi neće bodovati dodatno.

Navedeni testovi mogu se upotrijebiti kao pouzdaniji testovi za ocjenu iste mjere (poput testa na ergometru ili čak spiroergometrijskog testiranja na traci za procjenu maksimalnog primitka kisika kada je u pitanju kardio fitnes ili npr. zračna pletizmografija za mjerenje sastava tijela).
Također, možete koristiti napredne testove poput FMS-a za funkcionalnost ili 1RM test za procjenu jakosti kako biste dobili detaljniji uvod u osobni status koji će vam pomoći kod izrade programa treninga.

Ako se pitate možete li koristiti neke vlastite testove koji su se pokazali pouzdanima – odgovor je da!
Možete koristiti svoje dodatne testove za svaku komponentu kako biste dobili dublji uvid u komponentu i bolje procijenili status osobe.
Cilj standardnog protokola Fitness Index-a je dati vam početni status osobe kako bi znali otkuda krenuti i da bi odredili koja komponenta bi trebala biti glavna kada je u pitanju program treninga za poboljšanje zdravstvenog statusa. Ovi testovi su jednostavni i ne zahtijevaju značajna financijska ulaganja, a konačni rezultati mogu se upotrijebiti za uvid u zdravstveno stanje pojedinca!

Na kraju vas želimo podsjetiti da pozornost obratite i na osobe s povećanim rizikom prije uključivanja u aktivnost (što znači odradite i relativnu procjenu rizika). Kao što smo prethodno spomenuli, za odabir testa u protokolu za Kardio fitnes (submaksimalnog ili maksimalnog testa) možete koristiti ACSM-ovu tablicu relativnog rizika (prethodno opisana u modulu Zdravstveni status).
Ključne stvari za zapamtiti:
– Želimo izmjeriti ono što je važno (odnosno komponente zdravstvenog fitnesa) i želimo koristiti testove koji nam daju valjane i pouzdane rezultate.
U Fitness IndexTM protokolu postoje različiti testovi, možemo ih podijeliti u 3 kategorije:
1 – Pismeni test
2 – Mjerenje uz pomoć pomagala
3 – Procjena izvedbe
3.1. Pretežno kvantitativno
3.2. Pretežno kvalitativno
– Imamo 3 protokola: standardni, grupni i napredni protokol.

Lesson Content