Älä tee kompromisseja laadun suhteen

LAADUKKUUS

Perusperiaatteet

Liikuntakeskuksen laatustandardiin

#1 SELKEYS

Liikuntakeskuksen strategia-asiakirjojen on oltava kansainvälisten prioriteettien ja arvojen mukaisia. Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten sekä asiakaskeskeisyyden ymmärtäminen. 

#2 HENKILÖSTÖ

Liikuntakeskuksissa on määriteltävä sekä todistettava henkilöstön pätevyys, määritellyt vastuualueet ja viranomaiset, mitkä ovat henkilöstön tehtävät ja valtuudet.

#3 TURVALLISUUS

Liikuntakeskukset tarjoavat terveyttä edistävää liikuntaa ja noudattavat turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia.

#4 TOIMINTA

Toiminta tulee olla linjassa EN 17229:2019 European standard for Fitness centers laatustandardin kanssa. Noudattaa keskuksen käyttöä ja toimintaa koskevia vaatimuksia.

#5 KOMMUNIKAATIO

Liikuntakeskus ohjeistaa käyttäjiään laitteiden ja palveluiden turvallisesta käytöstä sekä mahdollisuuden yhteydenpitoon henkilökunnan kanssa.

#6 KEHITTÄMINEN

Liikuntakeskukset määrittelevät ja valitsevat parannusmahdollisuudet, jotka on suunnattu asiakkaiden tarpeiden ja tyytyväisyyden parantamiseen.

#1 askel

ITSEARVIOINTI

Liikuntakeskuksen ylinjohto suorittaa rehellisen itsearvioinnin Fitness index™ laatustandardin periaatteista. Olemme luoneet itsearviointikyselyn liikuntakeskuksille tarkistaaksemme, mitkä kokonaisuudet ovat laatustandardin mukaisia, mitä parannuksia mahdollisesti tarvitaan ja mitä ei tällä hetkellä ole.

#2 askel

SUUNNITELMAN LUOMINEN LAATUSTANDARDIN TÄYTTÄMISEKSI

Alkuvaiheen perusteellisen analyysin jälkeen suhteessa laatustandardiin on mahdollista nähdä mitä tulee parantaa ja luoda suunnitelma näiden toteuttamiseksi. 

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi kuka toteuttaa mitä ja mihin mennessä suunnitelman toteuttamiseksi. Näiden toimien tulee olla hallittavissa ja toteutettavissa kohtuullisella ajalla ja vaivalla.

#3 askel

PARANNUKSET

Ylimmän johdon ja/tai laadun toteutuksesta vastaavan henkilön tulee huolehtia tarvittavista toimista ja vastuista organisaatiossa suunnitelman toteuttamiseksi että Fitness Index™ laatustandardi täyttyy. 

Sisäinen arviointi tulee suorittaa jälkikäteen laadun varmistamiseksi. Internal audits should be performed afterwards. Tämä prosessi on erityisesti suunniteltu arvioimaan toteutuksen laatu, tarkoitus ja tehokkuus. 

#4 askel

ULKOPUOLINEN ARVIOINTI

Koska keskuksessa on toteutettu laatusuunnitelma, ulkopuolinen tarkistaja suorittaa laadunvalvonta- ja sertifiointiprosessin. Keskuksen perustoiminnot tulee dokumentoida ja valmistella ulkoista tarkastusta varten. Tarkastajat suorittavat tarkistusluettelon mukaisen varmesnnusprosessin sertifiointiprosessin loppuun saattamiseksi.

#viimeinen askel

LAATUMERKKI LÄPIKÄYDYSTÄ SERTIFIOINNISTA

Fitness index™ tähti edustaa laatua. Se on jotain mitä me kaikki etsimme etsiessämme tuotteita tai palveluita.

Kun näet Fitness index™ tähden, tiedät että tarjolla on korkeimman laadun palvelua, joka on suunnattu asiakkaille ja heidän terveydensä edistämiseen.

Tähden viisi piikkiä edustavat terveyskunnon viittä osa-aluetta: terveydentila, kehonkoostumus, kehonhallinta ja toimintakyky, lihaskunto ja kestävyyskunto. Nämä ovat todellisen terveyskunnon osa-alueet.

INFO

Fitness index™ projekti tarjoaa monipuolisen ratkaisun taitojen ja pätevyyden korkealaatuiseen tarjontaan. Kehittämällä neljä toisiaan täydentävää monialaista tuotetta hanke luo uusia ja innovatiivisia koulutusohjelmia, jotka vastaavat työelämäntarpeita sekä laajempia sosioekonomisia tarpeita. 

PHONE     00385 01 6521 265

ADDRESS     AVENIJA DUBROVNIK 15, ZAGREB, CROATIA

EMAIL     [email protected]