Βασικές αρχές για την Ποιότητα των Γυμναστηρίων

#1 Διαφάνεια

Τα στρατηγικά πλάνα του γυμναστηρίου πρέπει να συμβαδίζουν με τις διεθνείς πρακτικές. Οι υπεύθυνοί
τους θα πρέπει να κατανοούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών τους.

#2 Επαγγελματισμός

Τα κέντρα ευεξίας θα πρέπει να έχουν ικανούς εργαζόμενους, των οποίων οι ευθύνες θα είναι
καθορισμένες.

#3 Ασφάλεια

Προτεταιότητα των υπεύθυνων στα γυμναστήρια θα πρέπει να είναι η βελτίωση της υγείας μέσω της
άσκησης, με ασφαλή τρόπο.

#4 Λειτουργία

Η δομή ενός κέντρου ευεξίας θα πρέπει να συμβαδίζει με το EN 17229:2019 ευρωπαϊκό πρότυπο για τα
γυμναστήρια. Πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που υφίστανται σε σχέση με τις ανέσεις και την
λειτουργία.

#5 Επικοινωνία

Τα γυμναστήρια θα πρέπει να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε ό,τι αφορά την ασφαλή
χρήση των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων.

#6 Προσαρμογή

Τα κέντρα άθλησης θα πρέπει να είναι ευέλικτα σε αλλαγές που θα έχουν στόχο την κάλυψη των
απαιτήσεων των ασκούμενων.

Πως λειτουργεί η αξιολόγηση της ποιότητας;

Βήμα 1

Αυτοαξιολόγιση

Ο διαχειριστής ενός γυμναστηρίου πρέπει να κάνει ειλικρινή ανάλυση της διαφάνειας, της ικανότητας,
των λειτουργιών και άλλων απαιτήσεων του Fitness indexTM . Έχουμε δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο
αυτοαξιολόγισης ώστε τα γυμναστήρια να ελέγχουν ποιοι τομείς των υπηρεσιών συμβαδίζουν με τα
πρότυπα και τι χρειάζεται να βελτιώσουν.

Βήμα 2

Δημιουργία πλάνου

Μετά από την εκτενή ανάλυση του αρχικού σταδίου, σειρά έχει το Πλάνο για την βελτίωση του κέντρου
ευεξίας. Το πλάνο πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες αλλά και χρονοδιάγραμμα.

Βήμα 3

Ενέργειες για βελτίωση

Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να υλοποιείται το πλάνο για τη βελτίωση του γυμναστηρίου
και να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του Fitness indexTM. Η διαδικασία είναι σχεδιασμένη ώστε να
αξιολογείται η πρόθεση, η εκτέλεση και η αποτελεσματικότητα.

Βήμα 4

Εξωτερικός έλεγχος

Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωση της ποιότητας του
γυμναστηρίου, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την πιστοποίηση. Η λειτουργία ενός γυμναστηρίου θα
πρέπει να είναι έτοιμη για εξωτερικούς ελέγχους.

Τελικό βήμα

Το αστέρι της Fitness indexTM εκπροσωπεί την ποιότητα. Είναι κάτι που όλοι επιζητούν όταν αναζητούν
για αγαθά ή υπηρεσίες.
Όταν βλέπεις το αστέρι της Fitness indexTM στον τοίχο μιας επιχείρησης, ξέρεις ότι πρόκειται για μια
επιχείρηση με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στον χώρο του fitness, με μεγάλη αξιοπιστία.

Σχετικά με εμάς

Το πρόγραμμα της Fitness indexTM προσφέρει μία ολιστική προσέγγιση για την βελτίωση ενός χώρου
εκγύμνασης. Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας θα είναι η δημιουργία καινοτόμων και
επιμορφωτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς, που θα βρίσκονται σε
πλήρη εναρμόνηση με τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες.

PHONE     00385 01 6521 265

ADDRESS     AVENIJA DUBROVNIK 15, ZAGREB, CROATIA

EMAIL     [email protected]