True level of fitness

Η άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση της υγείας και στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας όπως: καρδιοαγγειακές ασθένειες, διαβήτη και
παχυσαρκία.

Πρέπει όμως να αρκούμαστε σε αυτό; Είναι αρκετό για παράδειγμα να περπατάμε μόνο μερικές μέρες την εβδομάδα για να είμαστε υγιείς;

Μελέτες έχουν δείξει ότι η άσκηση από μόνη της δεν αρκεί. Συνεπώς, συνιστάται σε ένα άτομο να ασχολείται και με την διατροφή, την ποιότητα ύπνου και τη διαχείριση του άγχους. Η ολιστική προσέγγιση είναι η καλύτερη επιλογή όταν αναφερόμαστε σε θέματα υγείας και ευεξίας.

Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν έχουμε καλή φυσική κατάσταση;

Πρέπει να το εξετάσουμε. Μία ιατρική διάγνωση μπορεί να μας πληροφορήσει για την τρέχουσα κατάσταση της υγείας μας και τυχόν παράγοντες κινδύνου, μας καθοδηγεί στην προπόνηση μας, όπως
επίσης μας βοηθάει να καταλάβουμε αν έχει αποτελέσματα.

Υπάρχει ένα ρητό που λέει:

Αν δεν υπολογίζεις, μαντεύεις!

Ο τακτικός έλεγχος είναι απαραίτητος αν θέλεις να είσαι ακριβής και αξιόπιστος στον κλάδο του fitness. Για τον έγκαιρο εντοπισμό και την θεραπεία μίας ασθένειας, είναι αναγκαίο να πραγματοποιούμε ετήσιες
ιατρικές εξετάσεις. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε οποιαδήποτε πιθανή ασθένεια και το στάδιο της.

Αν μία ασθένεια ή μια ένδειξη μελλοντικού προβλήματος εντοπιστεί κατά την διάρκεια μίας τακτικής εξέτασης, θα πρέπει να ακολουθήσουν πρόσθετες ειδικές εξετάσεις. Ωστόσο, αν η τακτική εξέταση δείξει
ότι είσαι υγιής, το ερώτημα παραμένει:

Πόσο υγιής είσαι;

Αυτό έχει άμεση σχέση με το πώς ανταποκρίνεται ο καθένας στις φυσικές δραστηριότητες της καθημερινότητας. Επίσης, για κάποιον που ασχολείται χρόνια με τον χώρο του fitness, καθοριστικό ρόλο
διαδραματίζει και η αθλητική επίδοση.

Η αλυσίδα της υγείας

Σε όλο τον κόσμο ζουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι με μικρά προβλήματα υγείας, που μπορεί να μην χρήζουν άμεσης θεραπείας. Ωστόσο, η παθητική στάση ενδέχεται να επιδεινώσει μια κατάσταση, που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πιο εύκολα.

Στο γράφημα παρατηρούμε πως η κίνηση από το κέντρο προς τα αριστερά φανερώνει σταδιακή επιδείνωση της υγείας. Η κίνηση από το κέντρο προς τα δεξιά «οδηγεί» σε καλύτερη υγεία.

Αριστερή πλευρά της αλυσίδας

Στην περιοχή με το πράσινο χρώμα, βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο μιας ασθένειας. Σε αυτή την κατάσταση, η ποιότητα ζωής του ατόμου έχει διαταραχτεί (κοιμάται άσχημα, κουράζεται εύκολα). Παρά
τα προβλήματα υγείας του, πραγματοποιεί αποτελεσματικά καθημερινές δραστηριότητες.

Στην περιοχή με το κίτρινο χρώμα, συναντάμε πιο βαριές περιπτώσεις, όπου πλέον είναι αναγκαία η βοήθεια από έναν εξειδικευμένο γιατρό.

Για τα άτομα που βρίσκονται στα δύο πρώτα στάδια, είναι απαραίτητο να υπάρχει στενή συνεργασία προπονητών με εξειδικευμένους επιστημόνων, όπως φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγους κτλ.

The person that is in stage 1-2 is close to coming to the „dark side“. The trainer should define the priorities while the main objective is improving the components with a low result. If there is any pain, other practitioners, such as physiotherapists,  or nutritionists, should be included in the process.

Stage 3-4 indicates the progress phase in a level of health and fitness. In this phase, life quality is at a higher level. The training process is still focused on improving the components with lower results, but the ratio of training for components that need work and the ones that should maintain the level of result is different.

Δεξιά πλευρά της αλυσίδας

Τα μπλε χρώματα υποδεικνύουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και ευεξίας. Σε αυτό το σημείο, η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλή. Η προπόνηση είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα αδύναμα σημεία
του ασκούμενου.

Στην περιοχή με το μοβ χρώμα, βρισκόμαστε σε ένα σημείο υψηλού επιπέδου φυσικής κατάστασης και υγείας, στο οποίο δεν υπάρχει κανένα σύμπτωμα. Είναι ένα σημείο στο οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη

καταφέρει πολλά και πρέπει να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο.
Ο προπονητής θα πρέπει να έχει στο μυαλο του ένα πρόγραμμα που θα έχει ως στόχο να παραμείνει ο ασκούμενος σε υψηλό επίπεδο. Όταν ένα άτομο φτάνει σε αυτό το στάδιο, είναι αναγκαίο να
επαναπροσδιορίσει τους στόχους του και να συμπεριλάβει στοιχεία αθλητικής επίδοσης στην προπόνηση.

Ο πελάτης μπορεί να παραμείνει σε αυτό το στάδιο για χρόνια, αρκεί να αλλάζει τους τρόπους εκγύμνασής του και να προσπαθεί διαρκώς να ξεπερνά τον ευατό του, θέτοντας υψηλότερους στόχους
σε διάφορους τομείς (πχ ευκινησία, ενδυνάμωση, αναερόβια αντοχή κλπ.).

Παράγοντες Υγείας και Ευεξίας

Η καλή υγεία έχει άμεση σχέση με την φυσική δραστηριότητα. Ωστόσο, προτού ένας ενδιαφερόμενος ξεκινήσει να ασκείται, θα πρέπει να έχει βεβαιωθεί ότι είναι υγιής. Επίσης, απαραίτητο είναι να
συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν από ένα γυμναστήριο και θα αφορούν στην υγεία του.

Οι παράγοντες που θα πρέπει να προσεχθούν περισσότερο σε έναν άνθρωπο που γυμνάζεται είναι οι
εξής:

1. Η σύσταση του σώματος
2. Η λειτουργικότητα (functionality) του μυοσκελετικού συστήματος
3. H μυϊκή ικανότητα
4. Η καρδιακή λειτουργία

  • Body composition
  • Functionality of locomotor system
  • Muscular fitness
  • Cardio fitness

Subscribe for our blog Today and receive exclusive content!

You will get new blogs each week. Unsubscribe any time.

 WE DONT SHARE YOUR PERSONAL INFO WITH ANYONE   |  PRIVAT POLICY