Društvene i ekonomske prednosti

U 2015. godini usvojena je Agenda za održivi razvoj 2030. i njezinih 17 ciljeva koji su poziv na akciju svih zemalja na promicanje blagostanja i zaštitu planete. Jedan od ciljeva je Cilj 3 – Osigurati zdrav život i promicati dobrobit svih dobnih skupina s posebnim ciljem smanjenja smrtnosti od kroničnih nezaraznih bolesti te promocija mentalnog zdravlja.
Prema „Globalnom akcijskom planu tjelesne aktivnosti 2018.-2030.“ postoje 4 glavna strateška cilja: Stvaranje aktivnih društava, stvaranje aktivnog okruženja, stvaranje aktivnih ljudi i stvaranje aktivnih sustava s ciljem da se tjelesna neaktivnost do 2030. smanji za 15%.
Gledajući širu sliku, možemo jasno vidjeti koliko je uloga zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti važna za održivi razvoj na globalnoj razini.
Da bi se postigla maksimalna korist od vježbanja: tjelesna, mentalna i socijalna, potreban je interdisciplinarni pristup te snažna i kontinuirana suradnja liječnika, fitnes profesionalaca i fitnes centara, uz aktivno sudjelovanje nadležnih institucija i šire javnosti . Na ovaj način Projekt može ostvariti svoje ciljeve i imati potpun i snažan utjecaj na poboljšanje obrazovnih standarda i promjenu negativnog mišljenja koje javnost ima o fitnes sektoru. Ipak, fitness industrija je relativno nova te joj nedostaje standardizacija i struktura u obrazovanju što dovodi do znatnog broja zaposlenika koji nemaju odgovarajuće obrazovanje.
Fitness Indeks projekt će doprinijeti edukaciji novih fitnes stručnjaka čime će se otvoriti i mogućnosti zapošljavanja te će podići kredibilitet fitnes industrije na višu razinu. Uz to, podići će svijest o važnosti zdravstveno usmjerenoj tjelesnog vježbanja i potaknuti više ljudi da postanu tjelesno aktivni što će imati snažan društveni i ekonomski utjecaj na ciljane skupine uz jačanje cijele zajednice.
Da vidimo kako ovaj projekt utječe na relevantne dionike …
Sudjelujući u Fitness Index projektu, surađujući s liječnicima, Fitness stručnjaci nadogradit će svoje znanje i steći će veće povjerenje svojih vježbača. Njihove profesionalne kompetencije bit će prepoznate i istaknute, a uloga fitnesa u društvu postati će snažnija što će dovesti do stvaranja više radnih mjesta.
Liječnici će se snažnije povezati s pacijentima te će u suradnji s fitness profesionalcima biti u mogućnosti kontinuirano pratiti njihovo stanje i nakon napuštanja ordinacije. Sasvim sigurno je da će suradnja liječnika i fitnes stručnjaka dovesti do zdravijeg društva.
Fitnes centri s oznakom kvalitete Fitness indeksa bit će prepoznati kao visoko kvalificirani i visoko specijalizirani centri u kojima će se klijenti osjećati sigurno. Oni će pružiti najvišu razinu usluge i moći će procjenjivati pravu vrijednost specijaliziranih programa.
Dok vježbaju u fitnes centru s oznakom kvalitete, vježbači će se osjećati sigurno praćeni od strane cijelog tima profesionalaca. Sigurno i profesionalno vodstvo tokom procesa treninga povećava vjerojatnost kontinuiranog vježbanja koje ima dugoročan pozitivni učinak na tjelesni, mentalni i socijalni aspekt te općenito, na podizanje kvalitete života.
Kontinuirano bavljenje tjelesnom aktivnošću pozitivno utječe na mnoga područja života. Osim utjecaja na tjelesno zdravlje, pozitivan je utjecaj i na mnoge socijalne aspekte. Društvena uključenost, razvoj socijalnih vještina, jačanje međuljudskih odnosa te prihvaćanje različitosti pomažu osobi usvojiti zdrave fitnes i društvene navike.
Kada se osjećamo dobro u svojoj koži, kada imamo pozitivnu sliku o sebi i dovoljnu razinu samopoštovanja, možemo se potpunosti ostvariti u svim poljima.
Redovita tjelesna aktivnost pozitivno utječe na koncentraciju, potiče lučenje endorfina te služi kao ispušni ventil za stres. Sve ove koristi prenose se u svakodnevne situacije te pozitivno utječu na socijalne vještine koje omogućavaju uspjeh u stvarnom svijetu.
Uz spomenute benefite, Fitness index projekt će razviti strateški plan s političkim smjernicama za provedbu HEPE obrazovanja i standardizacije na nacionalnoj i EU razini koji će biti predstavljen nadležnim tijelima i relevantnim dionicima poput EuropeActive-a i nacionalnih ministarstava i udruženja.
Stvaranje aktivnog društva zahtijeva potpuni angažman svih dionika. Povezivanjem ovih ciljnih skupina jača se cjelokupna zajednica, a poznato je da su zajednice s više aktivnih ljudi povezanije i zdravije.
No, pored svih navedenih prednosti, postoji i značajna ekonomska prednost projekta. Jeste li znali da se globalni troškovi tjelesne neaktivnosti procjenjuju na 54 milijarde dolara godišnje u izravnoj zdravstvenoj zaštiti, s dodatnih 14 milijardi dolara koje se pripisuju izgubljenoj produktivnosti? Neaktivnost čini 1–3% nacionalnih troškova zdravstvene zaštite, s tim da tu ne spadaju troškovi povezani s mentalnim zdravljem i mišićno-koštanim stanjima. Povećavanje troškova tjelesne neaktivnosti doprinosi daljnjem negativnom utjecaju na zdravstvene sustave, okoliš, gospodarski razvoj, dobrobit zajednice i općenitu kvalitetu života.
Svi se možemo složiti da su prednosti projekta Fitness Index višestruke. Istaknimo što zapamtiti iz današnjeg videa:
– Tjelesno vježbanje ima značajan utjecaj na zdravlje, ali ima i snažne društvene i ekonomske koristi
– Prave koristi mogu se postići stvaranjem interdisciplinarnog tima stručnjaka i aktivnim uključivanjem nadležnih institucija i šire javnosti
– primjena rezultata Fitness Indeks projekta doprinijet će stvaranju zdravije populacije i smanjit će troškove liječenja
– Zajednice s više tjelesno aktivnih ljudi zdravije su mjesto