Cilj konferencije bio je kroz učinkovitu podršku svim jedinicama lokalne  i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, kao i svim pravnim osobama u sustavu sporta (udruženja, zajednice, savezi, klubovi…), pokrenuti razvoj sporta dostupnog za svakog građanina Republike Hrvatske. Navedeno podrazumijeva edukaciju nositelja i provoditelja pojedinih programa/ projekata/ aktivnosti te promociju i značaj strateških dokumenata u području sporta.Na konferenciji se govorilo o važnosti i ulozi Nacionalnog programa športa 2019. – 2026. godine, zakonskim odredbama i propisima, sufinanciranju dionika u sportu putem Javnih poziva, usklađenosti lokalnih strateških dokumenata s Nacionalnim programom športa 2019. – 2026., digitalizaciji upravljanja u sustavu sporta, kao i pozitivnim iskustvima u korištenju Erasmus+ Sport programa.