Središnji državni ured za šport u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga i saveza Međimurske županije i Zajednicom sportskih udruga Čakovca organizirali su konferenciju na temu “Strateško i programsko financiranje športa – nacionalni program športa 2019.-2026.”.

Na konferenciji su bile razmatrane zakonske odredbe i propisi u području sporta, financiranje u području sporta u Republici Hrvatskoj, usklađivanje strateških dokumenata i strateško upravljanje, a bila je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave i predstavnicima sportskih saveza i udruga.

Konferencija je imala devet tema i isto toliko predavača te je okupila sportske djelatnike, predstavnike gradova i općina sa sjevera zemlje i predstavnike udruga.

“Strateško i programsko financiranje športa – Nacionalni program športa 2019. – 2026.“. Čakovec