Privatnost podataka

IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Temeljem članka 3. i članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08,130/11, 106/12), Fitnes učilište, Zapoljska 24– Zagreb, OIB: 44156250039, skrbi o zaštiti svih osobnih podataka koje prikuplja u svrhu izvršavanja poslovnih obaveza. Fitnes učilište je usklađeno s općom uredbom o zaštiti osobnih podataka GDPR.

OSOBNI PODACI

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji može nedvojbeno odrediti osobu, tj. utvrditi njezin identitet (kao što su ime i prezime, adresa, OIB, JMBG, broj osobne iskaznice, broj putovnice, broj bankovne kartice i sl.) kao i svaki drugi podatak, čije neovlašteno korištenje može nanijeti materijalnu i moralnu štetu toj osobi. Obradom osobnih podataka smatra se svaka radnja ili skup radnji izvršenih nad osobnim podacima, kao što je prikupljanje, pohranjivanje, organiziranje, ažuriranje, prilagodba, povlačenje, uvid, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje (ili na drugi način učinjenih dostupnim), svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Fitnes učilište u svrhu obavljanja redovnog poslovanja ustanove za obrazovanje odraslih prikuplja sljedeće podatke:

 • osnovne matične podatke osobe: ime i prezime, OIB, datum rođenja, spol, adresa i mjesto prebivališta, zdravstveni status. Osnovni matični podaci prikupljaju se u svrhu osnovnih operacija obavljanja redovne djelatnosti kao što su upis u nastavne dnevnike rada, matičnu knjigu, izdavanje ugovora, izdavanje svjedodžbi, izdavanje računa, obavljanje neophodne poslovne korespondencije i sl.
 • dodatne kontakt podatke osobe: broj ili brojevi telefona/mobitela, e-mail adresa, dodatne adrese (boravište i sl). Podaci se koriste za obavljanje poslovne korespondencije, te za komunikaciju u promotivne svrhe (slanje „newslettera“, informacija o novim uslugama/proizvodima, slanje promotivnih materijala i sl.) isključivo uz dopuštenje osobe
 • dodatne matične podatke: ime i prezime roditelja, mjesto rođenja, državljanstvo. Dodatni matični podaci koriste se za vođenje obaveznih matičnih knjiga u obrazovnim programima, te prilikom ispisa poslovnih dokumenata (primjerice svjedodžba o završenom programu edukacije)
 • podatke o bankovnom računu. Podaci se koriste u svrhe izvršavanja financijskih operacija (primjerice povrat novca)

Fitnes učilište podatke prikuplja na nekoliko načina:

 • izravno u prostorijama u kojima obavlja djelatnost
 • putem telefona
 • putem e-mail korespondencije
 • putem obrazaca dostupnih na Internet stranicama https://fitnes-uciliste.hr/

Fitnes učilište poštuje privatnost svih osoba čiji se podaci prikupljaju na bilo koji od gore navedenih načina, te se prikupljeni osobni podaci obrađuju s velikom savjesnošću. Svi prikupljeni podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Fitnes učilišta i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Fitnes učilište prikupljene podatke ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

 

POHRANA I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci mogu se čuvati u:

 • fizičkom obliku
 • elektroničkom obliku

Podaci u fizičkom obliku čuvaju se u za to posebno predviđenim mjestima s ograničenim pristupom, te su dostupni isključivo ovlaštenim osobama obučenima za zaštitu podataka.

Podaci u elektroničkom obliku čuvaju se u posebnom informatičkom sustavu predviđenom za pohranu i obradu podataka sukladno poslovnim djelatnostima Fitnes učilišta. Pristup podacima imaju samo one osobe kojima su podaci neophodni za obavljanje redovnog poslovanja.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Fitnes učilište pridaje veliku važnost zaštiti prikupljenih osobnih podataka, te preuzima sve moguće korake u svrhu zaštite podataka od neovlaštenog uvida ili korištenja istih od strane neovlaštene osobe.

Svi djelatnici Fitnes učilišta dužni su poštovati načela zaštite osobnih podataka, proći adekvatnu obuku o načinu prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka te pismenim putem predati izjavu o obvezi čuvanja osobnih podataka.

Sve mjere koje Fitnes učilište poduzima u svrhu zaštite osobnih podataka usklađene su sa:

 • Zakonom o zaštiti osobnih podataka
 • Općom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR)
 • Direktivom EU o zaštiti podataka (DPD)

 

PRAVO NA UVID U OSOBNE PODATKE

Svaka osoba ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Fitnes učilišta radi ostvarivanja prava na uvid u svoje osobne podatke te na njihovu dopunu, izmjenu, brisanje i slično. Ako se utvrdi da je bilo koji od osobnih podataka netočan, Fitnes učilište će izvršiti ažuriranje podataka prema zahtjevu korisnika.

U slučaju da pojedina osoba zahtjeva obustavu obrade ili brisanje osobnih podataka, o tome može obavijestiti djelatnike Fitnes učilišta i to pisanim putem:

 • elektroničkom poštom na adresu [email protected]
 • poštom na adresu Fitnes učilište, Avenija Dubrovnik 15, Paviljon 7/1, 10000 Zagreb
 • uručenjem pisanog zahtjeva osobno na adresi ureda, Avenija Dubrovnik 15, 7/1, 10000 Zagreb

U slučaju navedenog zahtjeva Fitnes učilište će iz evidencije brisati sve podatke osim neophodnih za izvršavanje poslovne obaveze (primjerice: izdavanje potvrda o polaženju nastave, izdavanje uvjerenja i diploma i sl.), te se u određenim situacijama moraju čuvati u arhivi zbog zakonskih obveza. Preostali osobni podaci čuvat će se isključivo za navedene svrhe, dok će Fitnes učilište do danjega obustaviti obradu osobnih podataka.

 

KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

Svaka osoba koja smatra da joj je povrijeđeno neko od prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju eventualnog kršenja privatnosti podataka iz naših sustava ili sustava bilo kojeg od naših partnera, Fitnes učilište će obavijestiti sve relevantne osobe i nadležna tijela u roku od 72 sata od prekršaja, ako je očigledno da su zbog prekršaja ukradeni i/ili spremljeni osobni podaci iz kojih se može utvrditi identitet vlasnika podataka.

 

KOMUNIKACIJA PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE (e-mail)

Fitnes učilište koristi prikupljene e-mail adrese kao redovni oblik komunikacije s klijentima i polaznicima. Komunikacija putem elektroničke pošte odvija se putem ActiveCampaign (AC). Naši AC poslužitelji zaštićeni su TLS-om (ponekad poznatim kao SSL), što osigurava da je sadržaj elektroničke pošte šifriran pomoću SHA-2, 256-bitne kriptografije prije slanja putem Interneta. Fitnes učilište se obvezuje da komunikacija putem elektroničke pošte neće biti prenesena bilo kojoj od trećih strana, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Sva komunikacija putem elektroničke pošte koja služi u svrhu redovnog obavljanja poslovanja (komunikacija vezana uz odvijanje nastave, komunikacija o financijskim obvezama, informacije o bitnim promjenama i nadogradnjama, generiranje korisničkih računa za pristup informacijskim sustavima Fitnes učilišta, i sl.) smatra se neophodnom za izvršenje poslovnih obveza Fitnes učilišta te je kao takva sastavni dio komunikacije između djelatnika Fitnes učilišta i osoba čije podatke Fitnes učilište prikuplja u svrhu redovnog poslovanja.

Fitnes učilište može koristiti prikupljene e-mail adrese i u promotivne svrhe kao što su primjerice slanje „newslettera“, slanje obavijesti o novim uslugama i proizvodima, slanje informacija o događajima i promocijama, i sl. Fitnes učilište se obvezuje da će korištenje e-mail adrese za komunikaciju u promotivne svrhe izvršavati samo u slučajevima kada je osoba dala eksplicitno dopuštenje za ovakav način korištenja e-mail adrese.

 

PRAĆENJE POSJETA WEB LOKACIJI

Kao i većina web stranica, www.fitnes-uciliste.hr upotrebljava Google Analytics (GA), ActiveCampaign (AC) i HubSpot (HS) alate za analizu ponašanja posjetitelja našim web stranicama. Prikupljeni podaci se koriste kako bismo utvrdili trendove i interese posjetitelja i što bolje razumjeli zahtjeve naših klijenta. Iako GA, AC i HS bilježe podatke kao što su vaša geografska lokacija, vaš uređaj, internetski preglednik i operativni sustav, nijedan od tih podataka ne može vas osobno identificirati. GA, AC i HS također bilježe IP adresu računala koja bi se mogla koristiti za osobnu identifikaciju, ali Fitnes učilište nema pristup tom podatku.

Kako bi posjet našim web stranicama bio što funkcionalniji i praktičniji, GA, AC i HS upotrebljavaju određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo iskustvo pregledavanja i korištenja od strane posjetitelja, a detalji o njima mogu se pronaći na Googleovim, ActiveCampaign i HubSpot vodičima za razvojne programere. Posjetom i korištenjem web stranice www.fitnes-uciliste.hr svaki posjetitelj pristaje na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Onemogućavanje kolačića na vašem web pregledniku zaustavit će GA, AC i HS da prati bilo koji dio vašeg posjeta u bilo kojem dijelu web stranice. U tom slučaju posjetitelji i dalje mogu pregledavati web stranicu, uz napomenu da u tom slučaju neke mogućnosti neće biti dostupne.

 

PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ova izjava može se s vremena na vrijeme mijenjati u skladu sa zakonodavnim okvirom i/ili razvojem industrije. Fitnes učilište nije dužno osobno obavijestiti svakog klijenta o izmjenama ove Izjave, ali će sama Izjava u takvom slučaju biti ažurirana na web stranici www.fitnes-uciliste.hr. Preporučujemo da svi klijenti povremeno provjeravaju navedenu web stranicu kako bi se informirali o eventualnim izmjenama Izjave o privatnosti i zaštiti osobnih podataka.