Upisnica

Upisnica

  Ime i prezime

  Spol

  OIB

  Email (koristiti mail s kojim ste se prijavili)

  Program osposobljavanja

  Mjesto rođenja

  Datum rođenja (primjer: 21.07.1983)

  Državljanstvo

  Država rođenja

  Broj mobitela ili telefona

  Adresa stanovanja

  Mjesto stanovanja (bez poštanskog broja)

  Poštanski broj

  Radni status

  Ime i prezime roditelja

  Stečena srednjoškolska naobrazba*

  * školska ili stručna sprema, program, zanimanje ime škole

  Zanimanje, najviša stečena naobrazba (SSS, VSS, VŠS)

  Troškovi školovanja

  a) Podaci o platitelju (ako plaćate osobno ostavite prazno):

  Ime i prezime

  OIB

  Adresa

  Telefon ili mobitel

  b) Podaci o tvrtki (ukoliko je platitelj pravna osoba):

  Puni naziv poduzeća ili obrta:

  OIB

  Adresa

  Telefon ili mobitel

  Datum ispunjavanja upisnice (primjer: 21.07.1983)